Sivustosta

Julkaisen tällä sivustolla esseitä ja niistä nauhoitettuja podcast-jaksoja sekä haastatteluja ja muita aihealueeseen liittyviä nauhoituksia. Aiheet liikkuvat filosofian, uskontojen, teknologian ja yhteiskunnallisten kysymysten parissa.

Luetut esseet julkaistaan alkuperäisen tekstin kera. Lisäksi blog-julkaisuun on lisätty ladattava PDF-tiedosto, joka sisältää saman tekstin, mutta tarkempien lähdemainintojen ja alaviitteiden kanssa.

Mesokosmos

Kirjoitin mesokosmos-termistä esseessä Filosofia – Hölynpölyä vai puhdasta immanenttia seuraavanlaista:

Mesokosmos on välialue mikro- ja makrokosmoksen välillä. Ihmisen aistien ja luonnollisten toimintojen piiri sijoittuu tähän keskimaahan, jolloin edellä mainitut maailmat (kreik. kosmos tarkoittaa järjestäytynyttä maailmaa ja meso välissä / keskellä olevaa) muodostavat filosofisen kolminaisuuden. Tässä merkityksessä mesokosmos-termiä käytti ensimmäisen kerran saksalainen filosofi Gerhard Vollmer vuonna 1975.

Keskimaan käsite on tuttu J. R. R. Tolkienin fantasioissa, joissa hän käytti Keski-Maa nimitystä lainaten skandinaavialaisen mytologian Midgårdia eli keskipihaa. Myös varhaisempien antiikin käsitteiden kuten paikallinen oikumene ja ajallinen aion voidaan katsoa viittaavan samantyyliseen ihmisten asuttamaan paikkaan ja aikaan. Varhaiset sumerilaiset asuttivat ja perustivat ensimmäisiä kaupunkeja Eufrat ja Tigris -jokien väliseen alueeseen, jota antiikin kreikkalaisten antaman nimen mukaan edelleen kutsutaan Mesopotamiaksi eli Kaksoisvirranmaaksi. Filosofisempaa keskitilaa kuvaa buddhalaisten majjhena dhamma eli puolivälin opetus (Middle Way; Teaching by the Middle), jossa ei kielletä eikä myönnetä kaiken olemassaoloa. Samoin Sokrateen ja Aristoteleen filosofiasta periytynyt Kultainen keskitie eli äärimmäisyyksien välttäminen on yleiseksi sanonnaksi muodostunut eettinen periaate.

Vielä on mainittava Keskuksen / Keskustan merkitys gnostilaisissa teoksissa. Pistis Sofiassa ja Jeun kirjoissa Mesos kuvataan paikkana, jossa loistaa neitseellinen valo ja jossa sijaitsevat kaksitoista palvelijaa eli diakonia. Keskus on neutraali paikka hyvän ja pahan välillä, kuten tohtori Erin M. Evans esittää tutkielmassa ”The books of Jeu and the Pistis Sophia: system, practice, and development of a religious group” (The University of Edinburgh, December 2011) luvussa 3.4.

Kuvien tekijänoikeudet

Kaikki blog-artikkeleissa käytetyt kuvat ovat joko podcast-ohjelman tuottajan itsensä ottamia, Wikimedia Commons tai Public Domain lisensoituja ellei artikkelin yhteydessä ole toisin ilmoitettu.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close