Sivustosta

Julkaisen tällä sivustolla esseitä ja niistä nauhoitettuja podcast-jaksoja sekä haastatteluja ja muita aihealueeseen liittyviä nauhoituksia. Aiheet liikkuvat filosofian, uskontojen ja yhteiskunnallisten kysymysten parissa.

Luetut esseet julkaistaan alkuperäisen tekstin kera. Lisäksi blog-julkaisuun on lisätty ladattava PDF-tiedosto, joka sisältää saman tekstin, mutta tarkempien lähdemainintojen ja alaviitteiden kanssa.

Mesokosmos

Kirjoitin mesokosmos-termistä esseessä Filosofia – Hölynpölyä vai puhdasta immanenttia seuraavanlaista:

Mesokosmos on välialue mikro- ja makrokosmoksen välillä. Ihmisen aistien ja luonnollisten toimintojen piiri sijoittuu tähän keskimaahan, jolloin edellä mainitut maailmat (kreik. kosmos tarkoittaa järjestäytynyttä maailmaa ja meso välissä / keskellä olevaa) muodostavat filosofisen kolminaisuuden. Tässä merkityksessä mesokosmos-termiä käytti ensimmäisen kerran saksalainen filosofi Gerhard Vollmer vuonna 1975.

Keskimaan käsite on tuttu J. R. R. Tolkienin fantasioissa, joissa hän käytti Keski-Maa nimitystä lainaten skandinaavialaisen mytologian Midgårdia eli keskipihaa. Myös varhaisempien antiikin käsitteiden kuten paikallinen oikumene ja ajallinen aion voidaan katsoa viittaavan samantyyliseen ihmisten asuttamaan paikkaan ja aikaan. Varhaiset sumerilaiset asuttivat ja perustivat ensimmäisiä kaupunkeja Eufrat ja Tigris -jokien väliseen alueeseen, jota antiikin kreikkalaisten antaman nimen mukaan edelleen kutsutaan Mesopotamiaksi eli Kaksoisvirranmaaksi. Filosofisempaa keskitilaa kuvaa buddhalaisten majjhena dhamma eli puolivälin opetus (Middle Way; Teaching by the Middle), jossa ei kielletä eikä myönnetä kaiken olemassaoloa. Samoin Sokrateen ja Aristoteleen filosofiasta periytynyt Kultainen keskitie eli äärimmäisyyksien välttäminen on yleiseksi sanonnaksi muodostunut eettinen periaate.

 

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close